Awards and Accolades

All Accolades Awards VIP Guest
संगमनेर येथील अमृतवाहिनी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाच्या २०० विद्यार्थ्यांनी मयूर पार्क येथील कलावती टेकनॉलॉजिस संस्थेला भेट दिली. या वेळी विद्यार्थ्यांनी सॉफ्टवेअर तयार…
संगमनेर येथील अमृतवाहिनी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाच्या २०० विद्यार्थ्यांनी मयूर पार्क येथील कलावती टेकनॉलॉजिस संस्थेला भेट दिली. या वेळी विद्यार्थ्यांनी सॉफ्टवेअर तयार…
संगमनेर येथील अमृतवाहिनी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाच्या २०० विद्यार्थ्यांनी मयूर पार्क येथील कलावती टेकनॉलॉजिस संस्थेला भेट दिली. या वेळी विद्यार्थ्यांनी सॉफ्टवेअर तयार…
कलावती टेकनॉलॉजीस कंपनीत संगमनेरच्या २०० विद्यार्थ्यांची भेट कलावती टेकनॉलॉजीस प्रा.ली. कंपनीस संगमनेर येथील अमृतवाहिनी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाच्या शेवटच्या वर्षात शिकत असलेल्या…
संगमनेर येथील अमृतवाहिनी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाच्या २०० विद्यार्थ्यांनी मयूर पार्क येथील कलावती टेकनॉलॉजिस संस्थेला भेट दिली. या वेळी विद्यार्थ्यांनी सॉफ्टवेअर तयार…
Awards Given By Kalavati Technologies
Kalavati technologies is honoured by the CSMSS ( chatrapati Shahu Maharaj shikshan sanstha) college of Aurangabad.
This award is presented by the PES college of engineering, Aurangabad.